خرید محصولات دارویی با تخفیف

محصولاتی که تخفیف دارند را در این صفحه ببینید و خرید کنید.
برخی از این محصولات به دلیل نزدیک بودن تاریخ انقضا تخفیف بیشتری دارند، پس حتما هنگام خرید در قسمت توضیحات بیشتر تاریخ انقضای آنها را چک کنید.

محصولات تخفیف دار و زود مصرف

10%-
17%-
10%-
۳۸,۵۰۰ تومان
10%-
۱۵۳,۴۰۰ تومان
10%-
۳۴۰,۰۰۰ تومان
10%-
۱۴۳,۲۰۰ تومان
10%-
9%-
۸۰,۰۰۰ تومان
10%-
۶۸۰,۰۰۰ تومان
13%-
در انبار موجود نمی باشد
13%-
در انبار موجود نمی باشد
10%-
10%-
11%-
در انبار موجود نمی باشد
23%-
۸۵,۴۰۰ تومان
17%-
10%-
۱۰۰,۰۰۰ تومان
25%-
۶۶,۳۰۰ تومان
21%-
در انبار موجود نمی باشد
10%-
در انبار موجود نمی باشد
۳۱۱,۴۰۰ تومان
11%-
۱۶۰,۰۰۰ تومان
10%-
۳۰۲,۳۰۰ تومان
7%-
4%-
7%-
۲۷۸,۸۰۰ تومان
25%-
25%-
7%-
22%-
۵۱,۵۰۰ تومان
13%-
42%-
در انبار موجود نمی باشد
۵۲,۰۰۰ تومان
20%-
۱۰,۴۰۰ تومان
15%-
۷۴,۰۰۰ تومان
17%-
۶۷,۵۰۰ تومان
10%-
10%-
10%-
۶۴,۵۰۰ تومان
35%-
در انبار موجود نمی باشد
10%-
در انبار موجود نمی باشد
10%-
در انبار موجود نمی باشد
10%-
در انبار موجود نمی باشد