قطره آیروفیکس

Irofix Drops

۱۲۴,۶۰۰ تومان

کمک به بهبود کم خونی ناشی از فقر آهن در نوزادان و کودکان

موجود در انبار

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: