محلول بخور اکالیپتوس اینهالر

Eucalyptus Inhaler

ضدعفونی کننده و ضدالتهاب مجاری تنفسی

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: