قرص درگلیس

D Reglis

۵۰,۰۰۰ تومان

درمان زخم معده
پیشگیری از زخم معده

فقط 1 عدد در انبار موجود است

قرص د رگلیس ایران داروک
قرص درگلیس

۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: