شیشه شیر دسته دار آنتی کولیک اتومات

Automatic Bottle of Milk Code 360

۹۲,۵۰۰ تومان

مصرف شیر بدون ایجاد نفخ

موجود

شیشه شیر دسته دار آنتی کولیک اتومات
شیشه شیر دسته دار آنتی کولیک اتومات

۹۲,۵۰۰ تومان

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند:
دسته: