کپسول فروگلوبین ب 12

Feroglobin B12

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دارای ریزمغذی های مورد نیاز جهت فرآیند خون سازی

موجود

کپسول فروگلوبین ب12
کپسول فروگلوبین ب 12

۱۲۱,۰۰۰ تومان

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: