ماینوکسیدیل 5 درصد پاک دارو

Pak Darou Minoxdil 5% Topical Solution

۴۳,۲۰۰ تومان

موجود

ماینوکسیدیل 5 درصد پاک دارو
ماینوکسیدیل 5 درصد پاک دارو

۴۳,۲۰۰ تومان

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند:
دسته: