قطره منتول پورسینا ایرانی 30 میلی لیتری

Menthol

۳۱,۵۰۰ تومان

ضد احتقان بینی
تسکین سردرد و درد های موضعی

موجود در انبار

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: