پالس اکسیمتر مدل LK88

۲۶۵,۰۰۰ تومان

اندازه گیری اکسیژن اشباع شده در خون

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: