کپسول پرگنانسی و جینجر

Pregnancy + Ginger

۲,۷۰۰ تومان

پیشگیری از حالت تهوع مادران باردار
تأمین ویتامین ها و موادمعدنی موردنیاز و ضروری مادران

در انبار موجود نمی باشد

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: