شیر خشک گیگوز 3

Guigoz 3

۵۰,۶۰۰ تومان

مناسب شیر خوارگان از یک سالگی

موجود در انبار

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: