نمایش دادن همه 16 نتیجه

پاک کننده چشم

چشم یکی از نقاط حساس و آسیب پذیر بدن است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. انواع پاک کننده چشم برا عنوان پاک کننده مخصوص برای این عضو ساخته شده اند که به کمک آن میتوان چشم، پلک و مژه را از انواع آلودگی و آرایش پاک و تمیز کرد.