قرص آلتادین

Althadin

۱,۲۰۰ تومان

ضد التهاب مخاط گلو و دهان
درمان سرفه های تحریکی ناشی از سرماخوردگی

موجود

قرص آلتادین دینه
قرص آلتادین

۱,۲۰۰ تومان

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: