شربت آیروفیکس دایونیکس فارما

Irofix Syrup

۱۹۷,۸۰۰ تومان

بهبود کم خونی ناشی از فقر آهن در کودکان

موجود

شربت آیروفیکس دایونیکس فارما
شربت آیروفیکس دایونیکس فارما

۱۹۷,۸۰۰ تومان

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند:
دسته: