قطره فریرون فروس سولفات

Feriron Ferrous Sulfate

۷,۶۰۰ تومان

تامین آهن مورد نیاز
پیشگیری از کم خونی در نوزادان و کودکان

در انبار موجود نمی باشد

تاریخ انقضا: بین ۶ماه تا ۳سالبرند: